توصیه های دکتر احمد دلبری، دکتری تخصصی طب سالمندان و مدیر “کلینیک تخصصی سالمندان والدین” در خصوص ملاحظات سالمندان در روزهای گرم در برنامه تلویزیونی خانه مهر از شبکه جام جم در تاریخ ۹۷/۵/۱۸ :